Hvordan kan styrkebasert prosessledelse bidra til å involvere elever, foreldre og lærere til sammen å skape et godt klassemiljø og utvikle profesjonsfellesskapet? Hva kjennetegner metoder som bidrar til reell samskaping og læringsglede?

Hør hvordan Gausdal kommune jobber konkret med styrkebasert arbeid i skolen. I denne episoden får du innblikk i hvordan de på Fjerdum skole i Gausdal leder prosesser og møter som bidrar til involvering av elevene, foreldrene og i skolens profesjonsfellesskap på en anerkjennende og styrkebasert måte.

HØR PODDEN HER

Les mer om Ung Styrke i Gausdal kommune her