Skolens trinn

       

Kontaktlærere for 8. trinn

8A : Vegar og Anne Marthe

8B: Stig Rune og Katja

Trinnleder Stig Rune

 

Kontaktlærere 9 trinn

9A: Lars Erik og Ingunn

9B Brynhild og Håkon

9C: Hege og Per Morten

 

Trinnleder Hege

 

Kontaktlærere 10. trinn

10A: Åslaug og Tyge

10B: Arne og Ann Kristin

10C: Rigmor, Linda, Petter

 

Trinnleder: Linda

 

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Buss og busskort

Her finner du informasjon om skoleskyss. 

På denne siden ligger det informasjon om busskort (mistet/ødelagt), søknadskjema du trenger ved endring av bussordninger (eks ved delt bopel) 

Her vil du også finne rutetider og annen informasjon om skoleskyss. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du ringe ruteopplysningen på 91507177

 

I forbindelse med skoleskyss på videregående må hver enkelt elev søke om skoleskyss selv. Les her om søknad og regler

Skolens trivselsregler

Trivselsregler for Gausdal ungdomsskole
Utarbeidet august 2018
 
Hensikten med trivselsreglene er å skape et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. For å lykkes med dette må alle vise respekt for hverandre.
 
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.
 
 
Det er alles ansvar at både elever og ansatte skal trives på skolen vår.
 
Alle skal føle at skolen er et trygt og godt sted å være.
 
Vi skal respektere andre for den de er.
 
Vi løser eventuelle uheldige episoder ved å snakke sammen.
 
Det er viktig at alle inkluderes i aktiviteter, for alle trenger noen å være sammen med.
 
Vi ønsker å være en skole der kunnskap og trivsel er viktig. 
 
Ansatte på skolen er der for å hjelpe deg.
 
Ærlighet er basis for trygghet, egen forståelse og et lærende miljø.
 
Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad!
 
 
I tillegg til trivselsregler for Gausdal Ungdomsskole, har kommunen et felles ordensreglement for Gausdalsskolen. Disse ordensreglene finner du her
 
 
 
 
 
 
 

Gausdalsskolens ordensregler

Fravær

Føring av fravær i grunnskolen 

(Søknadskjema for permisjon og sletting av fravær finner du her)

Forskrift til opplæringsloven

§ 3-41. Føring av fravær i grunnskolen

Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer kan ikke slås sammen til dager.
Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et eget vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) dokumentert fravær som skyldes helsemessige årsaker
b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11

For at fravær som skyldes helsemessige årsaker (etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsemessige
årsaker må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær (etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Ved å fylle ut og returnere svarslippen, vil elevens/foresattes krav om at gyldig fravær inntil 10 dager strykes, umiddelbart iverksettes. Dette forstås som 10 dager til sammen og ikke 10 dager per årsak. Det presiseres at dette gjelder bare gyldig fravær. Eventuelt ugyldig fravær skal føres på vitnemålet.

Dersom noen skulle ha mer enn 10 dagers gyldig fravær i et opplæringsår, kan det kreves at grunnen til fraværet føres i et eget vedlegg til vitnemålet. Kryss av på svarslippen dersom dere ønsker eget vedlegg.

Ta kontakt med rektor eller inspektør dersom noe er uklart.

 

Denne informasjonen, samt skjema for sletting av fravær, kan du finne her: 

 

Informasjonsskriv og sletting av fravær

Søknad om permisjon fra undervisning

  
 

Karakterer

Dette er en orientering om de reglene som gjelder for å klage på karakterer. Den er skrevet for deg som får standpunktkarakterer og avlegger eksamen i grunnskolen. Hvis det er noe du ikke forstår, bør du spørre lærer eller rektor. Reglene om klager på karakter finnes i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven. Se www.lovdata.no

Les mer:

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER

Skolerute

Skolerute 2019/2020

Måned   antall dager
August Skolestart 17.08.20 11
September   22
Oktober Høstferie uke 41 17
November fridag 27.11 20
Desember Siste dag før jul 22.12.20 16
Januar

Første dag etter jul 05.01.21

fridag 29.01.21

18
Februar   20
Mars

Vinterferie uke 9

sidte dag før påske 26.03.21

15
April første dag etter påske 06.04.21          19
Mai   18
Juni Skoleslutt 18.06.21 14
     
  Dager totalt 190