Skolens trinn

 

Kontaktlærere 8. trinn       

8A : Ane og Rigmor og Kristian

8B: Monica og Kristian og Stig Rune

8C: Håkon og Per Morten og Katja

Trinnleder Rigmor 

 

Kontaktlærere for 9. trinn

9A : Lars Erik og Ingunn og Erling

9B: Brynhild og Sigrid og Jo-Erik

9C: Hege og Anne- Marthe

Trinnleder Hege

 

Kontaktlærere 10. trinn

10A: Tyge og Åslaug

10B: Ann Kristin og Arne

10C: Linda og Petter

Trinnleder Linda

 

Ta kontakt med oss hvis du lurer på noe.

Buss og busskort

https://innlandetfylke.no/tjenester/veg-og-trafikk/skoleskyss/grunnskole/

På denne siden ligger det informasjon om busskort (mistet/ødelagt), søknadskjema du trenger ved endring av bussordninger (eks ved delt bopel) 

Her vil du også finne rutetider og annen informasjon om skoleskyss. Hvis du ikke finner det du leter etter kan du ringe ruteopplysningen på 91507177

 

I forbindelse med skoleskyss på videregående må hver enkelt elev søke om skoleskyss selv. https://innlandetfylke.no/tjenester/veg-og-trafikk/skoleskyss/videregaende-skole/

Skolens trivselsregler

Trivselsregler for Gausdal ungdomsskole
Utarbeidet august 2018
 
Hensikten med trivselsreglene er å skape et godt arbeidsmiljø for elever og ansatte. For å lykkes med dette må alle vise respekt for hverandre.
 
Vær mot andre slik du vil at andre skal være mot deg.
 
 
Det er alles ansvar at både elever og ansatte skal trives på skolen vår.
 
Alle skal føle at skolen er et trygt og godt sted å være.
 
Vi skal respektere andre for den de er.
 
Vi løser eventuelle uheldige episoder ved å snakke sammen.
 
Det er viktig at alle inkluderes i aktiviteter, for alle trenger noen å være sammen med.
 
Vi ønsker å være en skole der kunnskap og trivsel er viktig. 
 
Ansatte på skolen er der for å hjelpe deg.
 
Ærlighet er basis for trygghet, egen forståelse og et lærende miljø.
 
Den største gleden du kan ha, det er å gjøre andre glad!
 
 
I tillegg til trivselsregler for Gausdal Ungdomsskole, har kommunen et felles ordensreglement for Gausdalsskolen. Disse ordensreglene finner du her
 
 
 
 
 
 
 

Gausdalsskolens ordensregler

Fravær

Føring av fravær i grunnskolen 

Forskrift til opplæringsloven

§ 3-38. Føring av fravær i grunnskolen

Fra og med 8. trinn skal alt fravær føres på vitnemålet. Fravær skal føres i dager og enkelttimer. Enkelttimene regnes i 60-minutters enheter. Enkelttimer kan ikke slås sammen til dager.
Eleven eller foresatte kan kreve at årsaken til fraværet blir ført på et eget vedlegg til vitnemålet. Dette gjelder bare når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaken til fraværet.
Dersom det er mulig, skal eleven legge fram dokumentasjon av fraværet fra opplæringa på forhånd.

For inntil 10 skoledager i et opplæringsår, kan eleven kreve at følgende fravær ikke blir ført på vitnemålet:

a) dokumentert fravær som skyldes helsemessige årsaker
b) innvilget permisjon etter opplæringsloven § 2-11

For at fravær som skyldes helsemessige årsaker (etter bokstav a) ikke skal føres på vitnemålet, må eleven legge fram legeerklæring som dokumenterer dette. Fravær som skyldes helsemessige
årsaker må vare mer enn tre dager, og det er bare fravær fra og med fjerde dagen som kan strykes. Ved dokumentert risiko for fravær (etter bokstav a) på grunn av funksjonshemming eller kronisk sykdom, kan fravær strykes fra og med første fraværsdag.

Ved å fylle ut og returnere svarslippen, vil elevens/foresattes krav om at gyldig fravær inntil 10 dager strykes, umiddelbart iverksettes. Dette forstås som 10 dager til sammen og ikke 10 dager per årsak. Det presiseres at dette gjelder bare gyldig fravær. Eventuelt ugyldig fravær skal føres på vitnemålet.

Dersom noen skulle ha mer enn 10 dagers gyldig fravær i et opplæringsår, kan det kreves at grunnen til fraværet føres i et eget vedlegg til vitnemålet. Kryss av på svarslippen dersom dere ønsker eget vedlegg.

Ta kontakt med rektor eller inspektør dersom noe er uklart.

 

 

Informasjonsskriv og sletting av fravær


 

Karakterer

Dette er en orientering om de reglene som gjelder for å klage på karakterer. Den er skrevet for deg som får standpunktkarakterer og avlegger eksamen i grunnskolen. Hvis det er noe du ikke forstår, bør du spørre lærer eller rektor. Reglene om klager på karakter finnes i kapittel 5 i forskrift til opplæringsloven. Se www.lovdata.no

Les mer:

INFORMASJON TIL ELEVER OG FORESATTE OM RETTEN TIL Å KLAGE PÅ KARAKTERER