På kurset deltar ansatte fra barnehage, skole og helse i Gausdal kommune, samt høgskolelektor fra seksjon for idrettsvitenskap på HIL. Kurset er basert på Sherbornes bevegelsessystem. Tilnærming fremmer en bevegelsesglede som kan vare livet ut. Gjennom bevegelsene opplever barnet trygghet, tillit og samhandling. Utvikling av grunnleggende ferdigheter er sentralt og fokus på konkurranse er fraværende i denne tilnærmingen. Sherbornes bevegelsessystem er en viktig del av videreutvikling av Gausdalsmodellen i barnehage og ved utprøving av modellen i skole. Follebu skole er pilotskole og de har siste året gjort endel erfaringer med Sherborne-tilnærmingen på 1. trinn. Tilnærmingen er i tråd med læreplanens mål i kroppsøving.