Gausdalsmodellen er en del av Gausdal kommune sin satsing på folkehelse. Det er et universelt helsefremmende  og forebyggende tiltak, som bidrar til utjevning av sosial ulikhet i helse. Det er ledd i kommunens satsing på tidlig intervensjon. Gausdalsmodellen er i tråd med sentrale føringer om mer samhandling mellom tjenester og mellom kommune og sykehus.

Les mer om Gausdalsmodellen.

Se oppslag i GD.