Alle grunnskolene i Gausdal kommune er underlagt Lov om grunnskole og den videregående opplæringen (Opplæringsloven) og arbeider i tråd med Gausdal kommune sin Handlings- og økonomiplan for skole. 

Alle barneskolene har skolefritidsordning. Alle grunnskolene følger den samme skoleruta for undervisningsdager.

I Gausdal kommune har vi tre barneskoler og en ungdomsskole. Gausdal ungdomsskole favner derfor om Fjerdum, Follebu og Forset skolekrets. Skolen har egen svømmehall, og den ligger i den vestre delen av kommunen ca. 7 km fra Segalstad Bru.

Forset barneskole ligger i den vestre delen av kommunen rett ved siden av ungdomsskolen. 

Follebu barneskole ligger i den søndre delen av kommunen. 

Fjerdum skole ligger i den østre delen av kommunen, ca 1 km nord for Segalstad Bru og ca 20 km fra Skei.