Åtte uker med fjernundervisning er over – åtte uker med imponerende innsats fra elever, lærere og foreldre! Skolene har de siste ukene planlagt for gjenåpning på kort varsel, og er glade for endelig å kunne ønske elevene velkommen tilbake på skolen mandag!

I Gausdal skal alle barneskoleelevene møte på skolen mandag, mens det for ungdomsskoleelevene vil bli ulike skoledager for de ulike trinnene til å begynne med. De dagene de ikke skal møte på skolen vil undervisningen foregå via fjernundervisning. 

Innlandstrafikk setter dessverre ikke opp skoleskyss for 5.-10.trinn før tidligst onsdag 13.mai. Vi oppfordrer derfor foreldre som har mulighet, til å kjøre og hente elevene på skolen. De elevene som ikke har mulighet til å komme på skolen disse dagene, vil få fjernundervisning av sin skole. 

Rektorene sender ut detaljert informasjon til elever og foreldre om det praktiske rundt åpningen for de ulike skolene.