Foreldrene skal betale det samme som de gjorde før stengingen.

Det vil være en del foreldre som har fall i inntekt som følge av for eksempel permitteringer. Disse kan søke om inntektsmoderasjon i foreldrebetalingen i barnehage på ordinær måte. Forskrift om foreldrebetaling i barnehager gir rom for å søke om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid ved varig nedgang i inntekt.

Foreldre som mottar et tilbud i barnehagen blir fakturert på ordinær måte fra og med mandag 20. april.  Det kreves ordinær betaling. Det er ingen unntak for familier med barn som er definert som sårbare og barn av foreldre med samfunnskritiske funksjoner.

Foresatte til barn som mottar tilbud i barnehage eller SFO, men velger å ikke benytte det, må likevel betale for tilbudet.