Gjensidigestiftelsen ønsker spesielt å støtte gode ideer som fremmer barn og unges oppvekstvilkår. Men alle frivillige lag, organisasjoner og foreninger som har tiltak og prosjekter som omhandler trygghet og helse, uansett alder eller målgruppe, kan søke.

Tiltakene må være aktivitetsskapende og helsefremmende/forebyggende.

Les om søknadskriteriene her.