Gjennom flere år har det vært arbeidet systematisk for å markedsføre Gausdal som en god bostedskommune og det er kanskje dette som gjør at hele 96 personer flyttet til kommunen 2.kvartal. Det er også svært gledelig at det er et fødselsoverskudd på +2.

Folketallet i kommunen er nå 6248, riktignok et liten nedgang fra samme tid i fjor, men vi håper på en positiv utvikling 2.halvår. Østre Toren er den kommunen med størst vekst, en økning i folketallet på  hele 72 personer derav et fødeselsoverskudd på 14.