Prosjekt Skeikampen Utvikling drives av Gausdal Næringstorg AS. Formålet er å øke kompetansen om markedet og markedsføring, og dra i gang aktuelle fellestiltak. Bl.a. er det stor stemning blant de som selger tomter om å få til en felles salgsstand på Hyttemessa våren 2015. Salget av tomter har vært labert etter finanskrisa for noen år siden, og alle er opptatt av at samarbeid utad om felles profilering under Skeikampen vil være en stor fordel. Thon Gruppen er også veldig positiv til et utvida samarbeid for hele destinasjonen, og stiller nettstedet skeikampen.no til disposisjon for omtale av alle aktører og aktiviteter på Skeikampen.

På siste kommunestyremøte ble områderegulering for Skeikampen sør godkjent. Den gir mulighet for 322 nye hytter og flere tusen kvadratmeter kommersielle leiligheter. Tilknytta reguleringsplanen er det inngått utbyggingsavtale med 29 grunneiere/hytteeiere for å bygge gang- og sykkelveger, skiløyper, kulverter for planfri kryssing mellom skiløyper og veger m.m. Fullt utbygd vil dette generere fellestiltak for 25-50 millioner kroner.

Forleden var det fellesmøte på Thon Hotell Skeikampen, med svært godt frammøte og det ble uttrykt stor samarbeidsvilje. Ordfører (bildet) og varaordfører stilte opp for å få aktørenes forventninger til hva kommunen kan bidra med. Det var stor fokus på å opprettholde bevilgninga til Skeikampen Pluss, og ønske om bistand for å få bedre skilting. Fra hytteselgerne er det et stort ønske om liberalisering av reguleringsbestemmelsene for hvordan hyttene kan sjå ut, slik at nye hyttetyper med større vindu kan godkjennes. Dette arbeider nå kommunen med, og er innstilt på å imøtekomme.

Alle er veldig innstilt på at Skeikampen Skiarena må bli en realitet, og reguleringsplanen for dette kjempeanlegget er nå til sluttbehandling. Dette kommer vi tilbake til.