Arbeiderpartiet
Bygdalista i Gausdal
Miljøpartiet De Grønne
Senterpartiet
Tverrpolitisk liste Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre

Valglistene er også lagt ut til offentlig ettersyn på Servicetorget.

Klage om krav om endring av valgstyrets vedtak om å godkjenne eller forkaste listeforslag må etter valglovens §6-8 fremsettes innen 08.06.2019.