Mens mange aktører innen treforedling sliter om dagen, kan Gausdal Bruvoll vise til sterke økonomiske resultater for 2014. Stålfokus på produkter, kunder og effektiv drift gir åpenbart grunnlag for gode omsetningstall og mange arbeidsplasser. Jørn Nørstelien og hans solide ansatte har over tid vist vilje til å prestere i en krevende næringssektor.


Q-meieriet opererer i et marked der nye innovasjoner stadig må lanseres for at bedriften skal lykkes over tid. At ledelsen med Bent Myrdal og det solide teamet av ansatte er så endringsvillige, gir grunnlag for nye produkter og flere arbeidsplasser over tid


Begge bedriftene opererer i markeder med knallhard konkurranse der bare de mest offensive lykkes over tid. At Gausdal og Lillehammer-regionen kan tilby tilrettelegging og rammebetingelser som bidrar til å gjøre industribedrifter satsningsvillige, er vi både bevisste på og vil jobbe ytterligere med i årene fremover.
Faksimile GD Gausdal Bru.jpg

 

Tekst: Dag Høiholt-Vågsnes

Foto: Faksimile fra GD