Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

Generelt om tjenesten

Tema

- Barn og familie

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Etter at fredningstiden er omme, skal den som er ansvarlig for graven, gis anledning til å feste graven. Kistegraver kan festes sammen til ett gravsted. I så fall er den graven som tas i bruk først, fri grav i fredningsperioden. En anonym grav har ingen som er ansvarlig, og gravens plassering er bare kjent for kirkegårdsmyndighetene. Fylkesmannen kan gi tillatelse til askespredning som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. Hvis gravstedet vil ha en spesielt offentlig interesse, kan Fylkesmannen gi tillatelse til privat gravplass for nedsettelse av askeurne. 

Kriterier/vilkår

Fredningsperioden for en grav er minimum 20 år. En fri grav kan ikke belegges med festeavgift i fredningsperioden. Etter at fredningsperioden er utløpt, kan en fri grav benyttes til ny gravlegging og festes. Festetiden skal ikke være lenger enn 20 år. Festet kan imidlertid fornyes.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Kirkelig fellesråd forvalter kommunens gravplasser, men det er kommunen som bevilger pengene til driften.

aaa

Lover og forskrifter

Lover

Gravferdsloven

Forskrifter

Gravferdsforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Gausdal servicetorg
Postadresse:Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL
Besøksadresse:Vestringvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL

Andre opplysninger

Kontakinformasjon

 

Kirkekontoret Ø og V Gausdal
Tlf:61 24 89 40

 

Telefaks:61 24 89 41

 

Sokneprest Østre Gausdal
Tlf:61 24 89 45

 

Sokneprest Vestre Gausdal
Tlf:.61 24 89 43

 

 

Oppdatert:2016-01-06 10:09
Gyldig fra2009-05-11