Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Gravplass

Generelt om tjenesten

Tema

- Familie og helse

Beskrivelse

Alle som har bopel i kommunen, har rett til fri gravplass i kommunen. Kirkelig fellesråd (eller kommunen)  kan gi tillatelse til at også personer uten bopel i kommunen kan få gravplass.

Fri gravplass varer i 20 år. Dette kalles fredningstiden. Hvis de etterlatte ønsker, kan gravplassen leies (festes) videre for nye 20 år av gangen.  

Statsforvalteren kan gi tillatelse til askespredning eller et privat gravsted som et alternativ til gravlegging på offentlig gravplass. 

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Lover og forskrifter

Rett til gravplass er en lovpålagt oppgave for kommunen. Se spesielt gravplassloven § 6 og § 8. 

Lover

Gravplassloven

Forskrifter

Gravferdsforskriften

___

Skjema

Saksbehandling

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Gausdal servicetorg
Postadresse:Vestringsvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL
Besøksadresse:Vestringvegen 8 2651 ØSTRE GAUSDAL

Andre opplysninger

Kontakinformasjon

 

Kirkekontoret Ø og V Gausdal
Tlf:61 24 89 40

 

Telefaks:61 24 89 41

 

Sokneprest Østre Gausdal
Tlf:61 24 89 45

 

Sokneprest Vestre Gausdal
Tlf:.61 24 89 43

 

 

Oppdatert:2020-08-26 14:48
Gyldig fra2009-05-11