Det innebærer at du som foresatt skal søke, endre og si opp plass via Gausdal kommunes nettside.

For å logge inn benytter du MinID eller BankID. På den nye nettsiden, som er for både SFO og barnehage, vil du ha tilgang til «Min side», der barna dine er registrert. Her kan du legge inn ny adresse, endre telefonnummer og e-postadresse, etc.

Kommunikasjon angående Barnehage/SFO-tilbud/plasseringer vil nå foregå elektronisk, så vi ber deg om raskt å logge deg inn for å kontrollere/oppdatere dine kontaktopplysninger.

Søkerportal