I desember i 2018 bestilte kommunestyret en utredning av framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal. Seks delutredninger er nå lagt fram. Utredningene som omfatter helse og omsorgstjenester for innbyggere fra 18 år og oppover, tar for seg sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap, dagsenter og omsorgsboliger.

Utredningene skal politisk behandles utover våren. Endelig vedtak i saken vil etter planen skje i kommunestyret slutten av mai.

Du kan komme med dine innspill ved å bruke skjemaet nederst på siden. Her kan du sende anonymt, men har du spørsmål/synspunkter som du ønsker svar på ber vi deg oppgi mailadresse. Fristen er 1. april 2020

Innspillene samles og presenteres (anonymt) på møtet i tjenesteutvalget i april.

DELUTREDNINGER:

Det inviteres også til informasjonsmøte om utredningene 4. mars.Det er også mulighet for å levere innspill i papirformat ved biblioteket, frivilligsentralen og servicetorget.