Tømming fortsetter som før. For eneboliger med septiktanker (slamavskiller) tømmes det hver annet år, fritidsbolig hvert 4 år.  For dere med tett tank tømmes det hvert år. Det er pålagt kommunen å sørge for tømming av septiktanker og tette tanker som ikke ledes videre til renseanlegg.

Kontaktinformasjon Brdr Grønnerud 

Tlf.: 61 18 78 70 ( døgrnvakt )
e-post: firmapost@gronnerud.no