Medaljen kan tildeles folkevalgte og tilsatte som har utført en fortjenstfull samfunnsgagnlig virksomhet av særlig betydning for sin kommune eller fylkeskommune. Jan Erik Kristiansen, Jens Nikolai Høistad og Olav Olstad har tilsammen 88 år som medlemmer av kommunestyret i Gausdal.

Ordfører Hans Høistad foretok utdelingen og fortalte hva som blant annet lå til grunn for tildelingen:

Jan Erik Kristiansen: 32 år i kommunestyret, 16 år leder av planutvalget, 12 år i formannskapet.

Jens N. Høistad: 32 år i kommunestyret, 20 år i formannskapet, 4 år som varaordfører.

Olav Olstad: 24 år i kommunestyret, 6 år som ordfører, 4 år som varaordfører, 12 år i formannskapet.

Kristiansen og Høistad fortsetter også som faste medlemmer i kommende periode, mens Olstad er 1.varamedlem.

En formidabel innsats for gausdalssamfunnet og regionen.

Gratulerer så mye.