De fleste av elevene som er smittet, benytter skoleskyss via Innlandstrafikk.

"Vi tester hele skolen torsdag ettermiddag. På 1.-4.trinn kan foreldrene selv velge om de vil teste barnet eller seg selv. Ny testrunde for hele skolen blir søndag kveld/mandag morgen. Dette gjelder både elever og ansatte" sier kommuneoverlege Anders Brabrand.