Gausdal legesenter er et kommunalt drevet legesenter med 5,5 fastlegestillinger og 4,8 årsverk helsesekretær. Legesenteret ligger i tilknytning til kommunehuset på Segalstad Bru og er samorganisert i enheten Familie og helse der vi blant annet finner helsestasjon, PPT, barneverntjeneste og psykisk helse- og familieteam.

Arbeidsoppgaver 

 • Betjening av telefon, resepsjon, timebok
 • Laboratoriearbeid
 • Skiftestuearbeid
 • Veiledning og informasjon til pasienter
 • Dokumentasjon i System-X
 • Samarbeid med leger, øvrige helsetjenester og andre samarbeidspartnere

Vi ønsker at du:

 • Har godkjent helsesekretærutdanning
 • Har god kommunikasjonsevne
 • Er raus og fleksibel
 • Er samarbeidsorientert og selvstendig
 • Behersker digitale verktøy                              

Søknad

Ansettelse skjer på de vilkår og med de plikter som følger av lov, tariffavtaler og reglementer. Gyldig politiattest må fremlegges ved tilsetting. Nærmere opplysninger om stillingene kan du få ved henvendelse til ledende helsesekretær Ingeborg Landheim på tlf. 61256600.

Gausdal kommune benytter elektronisk søknadsskjema som du finner her

Søknadsfrist: 10. mars 2021