Hva er vaksinasjonsprogrammet?

Barnet får tilbud om ulike vaksiner på ulike alderstrinn. Den første vaksinen gis når barnet er 6 uker. Det er 9 vaksinasjoner fram til barnet er 15 måneder. Disse beskytter barnet ditt mot farlige, smittsomme sykdommer. Vaksine "starter opp" barnets eget immunsystem uten at barnet blir sykt. Noen få barn kan ikke vaksineres av medisinske årsaker. Dersom alle andre barn vaksineres kan også disse barna få beskyttelse mot sykdommer som kan ta liv, såkalt "flokkbeskyttelse".
Du kan lese mer om det norske vaksinasjonsprogrammet her.

Hva inneholder helsestasjon 0-5 år?

Helsestasjon betyr at du og barnet ditt får oppfølging av helsesykepleier og lege. Fysioterapeut treffer dere også. Det kan variere hvor mange ganger du treffer helsesykepleier i løpet av barnets første 5 år, men anbefalingen fra helsedirektoratet er 14 aldersbestemte konsultasjoner. Da barnet er ca 6 uker, 6 måneder, ett år og to år er helsesykepleier og lege sammen om konsultasjonen. Målet med helsestasjonstilbudet er:

 • at foreldre opplever mestring i foreldrerollen
 • å bidra til godt samspill mellom foreldre og barn
 • å fremme fysisk, psykisk og sosial utvikling hos sped- og småbarn
 • å forebygge, avverge og avdekke vold, overgrep og omsorgssvikt
 • å avdekke fysiske og psykiske utviklingsavvik tidlig
 • å bidra til at barn får oppfølging og henvises videre ved behov

Hvis du vil vite mer om helsestasjon 0-5 år, så finner du den nasjonale retningslinjen her.

Grupper

En del av tilbudet i helsestasjon 0-5 år er gruppekonsultasjoner. Gjennom å være med i en gruppe kan dere bli kjent med andre småbarnsforeldre. Vi prater sammen om ulike tema rundt det å ha barn. 

Dersom det er interesse kan helsestasjonen legge til rette for trillegrupper og/eller pappagrupper.

Foreldreforberedende kurs

Vi har foreldreforberedende kurs på helsestasjonen fire ganger pr. år. Kursene gjennomføres på kveldstid og varigheten er 2,5 timer. Nærmere informasjon og påmelding til aktuelle kurs legges ut på nyheter på siden her og på kommunens facebookside:

  Logo_facebook
Du kan også spørre jordmor om når neste kurs er planlagt.
Det vektlegges at blivende foreldre skal bli kjent med hverandre og at de får tid og mulighet til å snakke sammen og stille spørsmål.

På kurset har vi fokus på følgende temaer:

 • Fødsel
 • Praktiske råd og tips første tiden etter fødsel
 • Amming
 • Samspill foreldre/barn
 • Foreldrerollen

Kursene ledes av helsesykepleier og jordmor. Velkommen!

Førstehjelpeskurs for foreldre

Tilbudet om førstehjelpskurs er midlertidig ut pga. smittevernhensyn.