Aktuelle nettsider og hjelpetelefoner

Generelle nettsider for ungdom: 

Nettsider og tjenester med seksuell helse som tema: 

Nettsider om psykisk helse: 

Vold og overgrep:

  • Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 
  • Landsdekeknde telefon for incest- og seksuelt misbrukte 800 57 000
  • Telefonen for tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 815 55 201

Rus og tobakk:

  • Rustelefonen 08588
  • barsnakk.no (barn av rusmisbrukere)
  • Slutta-appen-lastes ned på Google Play eller AppStore