På helsestasjonen møter du helsesøster og lege. De har taushetsplikt og kan svare på spørsmål om kropp, sex og følelser. Du kan for eksempel få råd om prevensjon, graviditet, abort, spisevansker, depresjon, sorg, ensomhet, rus, vold, overgrep og mobbing.

Hvordan kommer du i kontakt med Helsestasjon for ungdom? Du kan møte opp i Vestringsvegen 10 A – det nye helsesenteret / Gausdal helsestasjonEller du kan ta en telefon eller sende sms til
tlf.: 61  22 44 00 / 46 66 56 44

Åpningstiden er hver onsdag kl. 13.30 – 16.00

Velkomstplakat!