Stillingen er 100% fast og ledig for snarlig tiltredelse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten i Gausdal består av helsestasjon 0-5 år, skolehelsetjeneste, barnefysioterapitjeneste, flyktninghelsetjeneste, svangerskapsomsorg og helsestasjon for ungdom. Tjenestene er organisert sammen med legetjeneste, familieteam, psykisk helsetjeneste, barneverntjeneste, PPT og frisklivsentral.  Oppvekstsektoren har felles satsningsområder og fokus på samarbeid på tvers av tjenester.

Vi har en styrkebasert tilnærming og en felles målsetting om å ha glade, trygge og robuste barn og unge, med tro og håp for fremtiden og som mestrer et liv med opp- og nedturer.

Vi ønsker at du:

  • Har godkjent sykepleierutdanning med videreutdanning i helsesykepleie og/eller psykisk helse.
  • Har god kommunikasjonsevne og evne til å skape gode relasjoner med barn/unge, foresatte og kolleger.
  • Har et styrkebasert fokus
  • Er raus og fleksibel
  • Behersker digitale verktøy

Vi kan tilby:

  • Varierte og spennende arbeidsoppgaver.
  • Et tverrfaglig miljø med engasjerte og dedikerte medarbeidere.
  • Et godt arbeidsmiljø i moderne lokaler

Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt. Menn oppfordres til å søke.

Du må disponere egen bil i tjenesten. 

 

Søknad

Nærmere opplysninger fås ved henvendelse til ledende helsesykepleier Bente Helbæk, tlf. 91844906. 

Kopi av attester og vitnemål fremlegges ved intervju. Ansettelse skjer i henhold til gjeldende lover, reglement og tariffavtaler. Godkjent politiattest må fremlegges av den som får tilbud om stillingen. 

Gausdal kommuen benytter elektronisk søknadsskjema. Diu kan søke her. 

Søknadsfrist: 15. august 2022.