Lokalt hjelpemiddellager ligger på baksiden av Brannstasjonen i Gausdal, Slettemoen 2, 2651 Østre Gausdal

På hjelpmiddellageret har vi noen hjelpemidler til utlån. Dette kan være toalettforhøyere, dusj og badestoler, sengeklosser, hjertebrett, akuttsenger, rullestoler mm

Hjelpemidler fra Hjelpemiddelsentralen blir også kjørt ut i fra her. 

Ergoterapeut, fysioterapeuter eller hjemmetjenesten kan bistå med hjelp til å skrive søknad om hjelpemidler.

 

Vaktmester for hjelpemidler er Willy Sandvold: 90994632