På hjelpmiddellageret har vi noen hjelpemidler til utlån. Dette kan være toalettforhøyere, dusj og badestoler, sengeklosser, hjertebrett, akuttsenger, rullestoler mm

Ergoterapeut, fysioterapeuter eller hjemmetjenesten kan bistå med hjelp til å skrive søknad om hjelpemidler. Eventuelt kontakter du Tildelingskontoret på telefon 61 22 44 00

Lokalt hjelpemiddellager har adresse Slettemoen 2, 2651 Østre Gausdal, avtal henting med vaktmester for hjelpemidler Willy Sandvold på telefon 909 94 632