Høringsdokumenter: Byggeskikkveileder for fritidsbebyggelse (DOC) (PDF) - det er spesielt det som står i dette dokumentet det ønskes innspill på

Utvikling av byggeskikk for seter- og fritidsbebyggelse - dette er en bakgrunn som forteller om utviklinga av byggeskikken.