Eventuelle uttalelser eller merknader til planen må framsettes skriftlig og sendes Gausdal kommune, Teknisk enhet, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 17. august 2018. Epost: postmottak@gausdal.kommune.no.
Merknader som er innkommet etter fristen kan ikke påregnes å bli tatt hensyn til.