PARKSTUEVEGEN: Planlagt ny adkomstveg på nordsiden av Skeisvegen nr.759 ved ny p-plass P7 opp til Parkstua, Sanatorievegen 17         

SKEIPORTEN HYTTEGREND: Planlagt ny adkomstveg fra vegen Kjoslia til nye planlagte områder for fritids- og turistformål S9.
Planlagt veg tar av til høyre mellom Skeiporten og den nye Helgafossbrua.         

SKEIPORTEN: navn på kjøpesentret på Sør-Skei

GAUSDAL ARENA: var resultatet fra en navnekonkurranse i 2012 på den nye delen av Gausdal videregående skole som ble kunngjort lokalt.
Før navnet kan godkjennes formelt av Stedsnavntjenesten må det legges ut på ny høring.           

Innspill og merknader til forslagene bes sendt til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 23. mars.