VOLESETERVEGEN: Vegen fra Leikvamsetervegen til Volesetra
AULSTADSETERVEGEN: Vegen fra Snertingdalen til Aulstadsetra   
SKÅNDALSVEGEN: Vegen opp fra AULSTADSETERVEGEN til Skåndalen

Innspill og merknader til forslagene bes sendt til Gausdal kommune, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal innen 26. mars.