Ønsker stimulering
Gausdal kommune ønsker å stimulere til utbygging, men da basert på en kombinasjon av noe egne midler, noe bidrag fra de som får bredbånd og noe tilskudd fra staten.

En eventuell spleis mellom kommunen, abonnentene og staten, gjør at vi ikke kan prioritere absolutt alle områder i kommunen samtidig. Vi vet fra tidligere at det er mye mindre å få som tilskudd fra staten, enn det som er nødvendig for å dekke det faktiske behovet i Gausdal. Vi har gjort en gjennomgang av de ulike geografiske områdene og identifisert hvor etablering av bredbåndsfiber kan tenkes å være innenfor rekkevidde. Vi har også en ide om hvilke områder som kan være aktuelle å få finansiert i 2022 og hvilke som vi antakelig må ta i påfølgende år.

Det er mulig å trykke seg inn via denne linken for å komme til kartet over hvilke områder i Gausdal som muligens kan få fiberbredbånd dersom vi får tilskudd fra staten. De ulike blå fargene viser områder som er utbygd eller det er utbyggingsprosjekter under utrulling. De mørke røde områdene har vi til vurdering av frem til 2. april 2022 og vi ønsker innspill på prioritering mellom dem.

Kom med innspill!
Ønsker du å gi innspill vedrørende de blå områdene eller røde områdene i Gausdal, kan du gjøre dette frem til 1. april 2022. Innspill sendes da postmottak@gausdal.kommune.no

Kontaktperson for bredbåndsprosjektet er Dag Vågsnes, dhv@vekst.lillehammer.no