Hensikten med planen er å legge til rette for bedret trafikksikkerhet i Gausdal.
Uttalelser til planforslaget sendes til kommunen innen 31 desember 2022.