Eventuelle nye innspill/merknader til den utvidede delen av planområdet sendes skriftlig til line.gronlie@ramboll.no, eventuelt i brev til Rambøll Norge AS v/Line Grønlie, Løkkegata 9, 2615 Lillehammer.

Frist for innsendelse av merknader til konsulenten er 31.05.2021.

DOKUMENTER:
Varslingsbrev
Kart