Navnekomitéen sitt forslag:

Gardan-strekningen fra Svatsum Samvirkelag opp til avkjøringa til Gåsøya
Midtengvegen-endret fra Midtengetvegen-vegen fra Smelia til Midtenget
Ånrudgutua-vegen fra Ånrudbrua forbi Nerjordet og vegen videre oppover

Andre stedsnavn:
Krokhøynnpipa
Langmyra
Lunneplassen
Voldbakkvolden
Ringabrua
Bedehuset
Nygårdslihamninga
Voll
Ulset
Kirkerudmoen
Søre Berg bru
Flatom
Stubberudlia
Høglundmyra
Ukstårnet
Slettet

Her kan du se navnene plasser i kart.

Eventuelle merknader til forslagene bes sendt Gausdal kommune, Vestringevegen 8, 2651 Østre Gausdal eller postmottak@gausdal.kommune.no  innen 24.mars 2017.