Komité 1 skal drøfte saken i sitt møte tirsdag 7.mai kl. 17.00. Møtet er åpent for publikum og avholdes i kommunestyresalen på Segalstad Bru.

Høringsuttalelser:

Uttalelse 1-10.pdf

Uttalelse 11.pdf