Regjeringens visjon for boligpolitikken er at alle skal kunne bo trygt og godt. Husbanken er statens sentrale organ for gjennomføringen av boligpolitikken.

Husbanken skal:
•bidra til raskere boligbygging og gode byggkvaliteter
•hjelpe vanskeligstilte på boligmarkedet med å skaffe seg og beholde en egnet bolig
•sørge for en effektiv og brukerrettet forvaltning av bolig- og bygningssektoren

Mer informasjon finner du på Husbanken sin nettside.

Kontaktperson:
Jon Anders Martinussen
E-post: jon.anders.martinussen@gausdal.kommune.no
​Telefon: 61 22 44 00