Søknadsfrist for søkere som er elever inneværende skoleår: 1.februar.
Søknadsfrist for nye søkere er: 1.mars.
Du finner mer informasjon om voksenopplæring her.