Huskonserter på Gausdal Arena
tirsdag 23. september kl 18:00
tirsdag 21. oktober kl 18:00
tirsdag 18. november kl 18:00