Hvordan gjennomføre smittekarantenen

Dersom du er i smittekarantene skal du:

  • Oppholde deg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted*.
  • Holde økt avstand til andre voksne i husstanden.
  • Ikke gå på jobb, skole eller barnehage.
  • Ikke foreta reiser innenlands.
  • Ikke oppsøke steder hvor det er vanskelig å holde nødvendig avstand til andre personer.
  • Ikke ta offentlig transport.
  • Ikke oppsøke offentlige steder, som butikker, apotek og kafeer. Om du ikke har andre alternativ, kan du gå på nødvendig ærender i butikk eller apotek. Sørg for å holde god avstand til andre.
  • Unngå å ha besøk. Barn skal ikke ha lekekamerater utover de som befinner seg i hjemmet.

Du kan gå tur ute, men hold god avstand til andre.

Hovedpoenget er at du ikke skal smitte andre før du selv utvikler symptomer.

*Egnet oppholdssted i karantenetiden

Husstandsmedlemmer til en person i karantene

Dersom du bor sammen med en person som er i karantene, følger du rådene som gjelder for den generelle befolkningen. Du bør holde god avstand til voksne personer som er i karantene. Utvikler den du bor med symptomer mens vedkommende er i karantene, skal du også i karantene.

På Helsenorges nettsider kan du lese mer utfyllende om hva du kan og ikke kan gjøre når du er i karantene: Helsenorge - karantene og isolasjon