Det er regjeringen som nå innfører utdeling av minnemedalje, og håper på god respons i alle kommuner. Innsatsen må på ett eller annet vis kunne dokumenteres ved hjelp av f.eks. tidsvitner, lokalhistorikere eller litteratur. Dersom du vet om en opplagt kandidat, ta kontakt med:

Kjellfrid B. Flækken
Tlf: 480 43 226

eller via post:
Kjellfrid Flækken
Vestringsvegen 8
2651 Østre Gausdal

Kommunen mottar forslag til og med søndag 12. april 2015.

Kriterier
Minnemedaljen kan deles ut til:

  • Norske og utenlandske militære
  • Sjøfolk, derav handelsflåten
  • Sivile som gjorde en innsats i motsandskampen, holdningskampen eller belastende redningsarbeid i forbindelse med ulykker eller ødeleggelser som følge av krigshandlinger
  • Politiske  fanger
  • Personer som deltok i redningsarbeid som omfattet fiendens styrker eller norske medløpere, dersom rent humanitære hensyn tilsier det og man selv ikke har deltatt på fiendens side
  • Det kan også være aktuelt å tildele medaljeen til personer som ble utsatt for represalier

Det kreves at vedkommende bidro i kampen for de allierte eller var til støtte for sivilsamfunnet. Alle som har mottatt norske eller allierte dekorasjoner for sin innsats er automatisk kvalifisert til å motta minnemedaljen.