Vi har tatt imot flyktninger i Gausdal i mange år, og kommunestyret har bestemt at vi skal ta imot flere i 2017 og 2018.  Hva kan vi som bor i kommunen fra før bidra med for at flyktningene våre finner seg til rette, lærer norsk og ønsker å bli en del av gausdalssamfunnet?

Tidligere fylkesordfører Gro Lundby kommer for å snakke om sitt arbeid som integreringskonsulent i Øystre Slidre kommune, og vil blant annet presentere en fadderordning som er blitt en stor suksess.

Alle er velkommen til å høre hvordan inkluderingsarbeid kan drives, og til å få snakke med andre innbyggere om hvordan vi kan gjøre det på vår måte her i Gausdal.
Har du en ide, litt engasjement, eller er bare nysgjerrig?

Sted: I kulturhuset på Segalstad Bru

Tid: Torsdag 23.februar kl.19.00