Hvis du var innlogget når du søkte om barnehageplass, så logger du deg inn og bekrefter plassen på samme måten.

Hvis du brukte mulighet for å søke uten å være innlogget, må imidlertid plassen bekreftes på en sikker måte. Det kreves derfor at du er pålogget med IDporten eller ved BankID - du kan altså bruke samme pålogging som du bruker i nettbanken.

Har du spørsmål så ber vi  om at du tar kontakt med den enkelte barnehage. Nærmere informasjon om barnehagene finner du her.