Kunne du tenke deg å bli flyktningfadder? Noen barnefamilier er nylig kommet til Gausdal, og flere er ventet. Nylig bosatte flyktninger trenger venner for å lykkes og trives her i Gausdal, særlig i starten. For at flyktningene skal bli godt kjent og bli en del av lokalsamfunnet, er målet at alle skal få tilbud om å være med i en fadderordning. Ta kontakt med frivilligsentralen for mer informasjon.

For at flyktningene skal bli godt kjent og bli en del av lokalsamfunnet, er målet at alle skal få tilbud om å være med i en fadderordning. For å få dette til, er vi avhengig av deg som frivillig.

Ordningen går ut på at små grupper med frivillige faddere sammen bistår en nyankommet person eller familie. Når flere er sammen om oppdraget blir det ikke så mye ansvar på enkeltpersoner, men det trengs da desto flere faddere.

Vil du melde deg som fadder – eller høre mer om ordningen – ta kontakt med Gausdal Frivilligsentral, eller kom innom for en prat.