I desember i 2018 bestilte kommunestyret en utredning av framtidas helse- og omsorgstjenester i Gausdal. Seks delutredninger, som omfatter alt fra sykehjem, hjemmetjeneste, bofellesskap og dagsenter, er nå lagt fram. Utover våren skal utredningene politisk behandles. Endelig vedtak i saken vil etter planen skje i slutten av mai.

Tjenesteutvalget, som har hovedansvar for å involvere innbyggerne i Gausdal framover, er opptatt av å gi god informasjon, både om innholdet i utredningene og prosessen videre. Begge deler vil bli presentert i det åpne møtet 4. mars.

Kommunedirektør og enhetsledere for enheter som omfattes av utredningen deltar på informasjonsmøtet. Ordfører vil også være til stede.

Tjenesteutvalget vil også gi informasjon om hvilke muligheter du som innbygger har for å komme med innspill i prosessen.

Du kan lese alle utredningene herHer finner du en kortversjon.