Program:

Møtetidspunkt: 27.august kl. 18.00 - 22.00 på Gausdal kulturhus.

  1. Ordører Hans Høistad ønsker velkommen.
  2. Fire forskjellige planleggingsmiljøer presenterer sine forslag til hvordan kommunesenteret skal utvikle seg i framtida. Disse har fått i oppdrag å tenke de spenstige og framtidsretta tankene om hvordan vi skal bruke sentrumsarelene. Så her kan det komme overraskende forslag!
  3. Kaffepause og samtale mellom deltakerne.
  4. Kafédialog. Du kan gå til de forskjellige forslagsstillerne og komme med dine spørsmål og kommentarer.
  5. Avslutning.

Kommunen har inngått avtale med 4 firma om å lage hvert sitt framtidsbilde av Segalstad Bru, og det er dette som presenteres denne kvelden. Hva liker du ved forslagene- og hva liker du ikke?

Firmanene er:

  • Eriksen Skajaa Arkitekter i samarbeid med Feste Grenland Landskapsarktiekter.
  • Topic Arkitekter SA i samarbeid med Lala Tøyen AS
  • MAD as i samarbeid med Asplan Viak
  • Rambøll AS

Dette er en del av kommuneplanarbeidet, og møtet er åpent for alle. Kom du også - bli orientert - og vær med og påvirk samfunnsutviklinga i kommunen!