Skeikampen skal ha diger fellesstand på Hyttemessa fra 9. tom. 12. april i år i Exporamasenteret på Hellerudsletta. Det reserverte standarealet er på noe over 200 kvm og målet er at vi skal "eie" messa som den mest synlige destinasjonen.

Virksomhetene er invitert til å delta på det åpne infomøtet om Skeikampens fellesstand på vårens utgave av Hyttemessa på Hellerudsletta. Det gjelder også virksomheter andre steder i Gausdal, men som ønsker kunder fra Skeikampen.

Agenda
•    Hyttemessa på Hellerud 9.-12. april 2015: Hva og hvorfor gjør vi dette?
•    Kostnader ved å delta
•    Hvordan bør fellesprofileringen utformes og fremtre?
•    Hvordan kan den enkelte virksomheten maksimere effekten av deltakelsen på messa?
•    Praktisk: Inn-/utrigging, lyssetting, organisering, bemanning etc

Tid og sted

Dato: tirsdag 3. mars 2015
Kl:    19 – ca. 21.30
Sted:  Kommunestyresalen, Gausdal rådhus, Segalstad Bru

Det er selvfølgelig gratis å delta på dette åpne infomøtet – det gjelder også virksomheter/personer som er usikre på om de skal delta på messa, men som har interesse for utviklingen av destinasjonen Skeikampen.

Med hensyn til plass og servering, trenger vi påmelding. Dette gjøres her.

Synes du påmelding via e-post er enklere, bruker du bare det.

Kontakt for prosjektet Skeikampen Utvikling:
Dag Høiholt-Vågsnes, 909 10 644, dag.hoiholt-vagsnes@gausdal.kommune.no