100 år etter at kvinner fikk allmenn stemmerett i Norge, forteller denne utstillingen om kvinners kamp for medbestemmelse. "I kamp for stemmerett" viser vegen fram mot 1913, og kvinner som gikk i spissen for stemmerett i kommunene Lillehammer, Gausdal og Øyer. Utstillingen tar opp kvinnekamp og kvinners deltakelse i politisk arbeid, og er laget med utgangspunkt i foto- og arkivsamlingen på Maihaugen. Den er et samarbeid mellom Maihaugen, Høgskolen i Lillehammer og Norsk Litteraturfestival, og er støttet av Fylkesmannen i Oppland.