Søknadene blir behandlet utover våren og svar blir gitt fortløpende. Søknaden sendes inn på www.innovasjonnorge.no

Vedlegg lastes opp og legges ved søknaden.

For mer info se Landbrukskontorets nettsider.