På spekepølsenes etikett fremgår det at pølsene er produsert av Vest-Torpa Dagligvare eller hos Kistefos viltkjøtt. Spekepølsene har vært solgt direkte til forbruker gjennom Facebook-siden Rogers spekemat og viltkjøtt. Siden er nå slettet. Mattilsynet er også kjent med at spekepølsene har vært solgt fra boden til Stabburmat AS i Trondheim, Moelv og på Gran. Det kan ikke utelukkes at pølsene også har vært solgt andre steder.

Fylkesmannen oppfordrer til at dette blir bekjentgjort i alle kommuner.

Foto: matportalen.no