Gausdal kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for samfunnslivet i bygda. Prisen erstatter kulturprisen, frivilligprisen og miljøprisen. Ildsjelprisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse for enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapets verdier og/eller gjør en jobb for frivillige lag og foreninger. Prisen er på kr 10.000,- det følger også et diplom med prisen.

Gausdal kommune står fritt til å velge ut andre kandidater enn de foreslåtte, eller å bestemme at prisen ikke skal deles ut.

Grunngitte forslag på kandidater skal være skriftlig levert til kommunen innen 13. mars. 
Sendes til:
Gausdal kommune
Vestringsvg. 8
2651 ØSTRE GAUSDAL

eller

postmottak@gausdal.kommune.no

Foto: Utdeling av Ildsjelprisen i 2021 til  Egil Sandvold