Gausdal kommunes ildsjelpris er en utmerkelse som tildeles enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har gjort en betydelig innsats for lokalsamfunnet. Prisen skal være en inspirasjon, en takk og anerkjennelse til enkeltpersoner, lag eller organisasjoner som har vist stort engasjement og innsats for fellesskapet eller som gjør en jobb for frivillige lag og foreninger.

- Lions gjennomfører hvert år en rekke tiltak og aktiviteter, som i seg selv er viktige og verdifulle for mange i bygda. Samtidig benyttes inntektene klubben har til å støtte opp om ulike samfunnsnyttige formål i regi av enkeltpersoner og andre lag og foreninger. I 2021 delte klubben ut nærmere 380.000 lokalt i Gausdal. Det er gull verdt og intet mindre enn imponerende, sa ordfører Anette Musdalslien i sin tale under overrekkelsen.

Det er fjerde gang ildsjelprisen deles ut, og første gang den går til en organisasjon.
- Det syns jeg er ekstra artig i Frivillighetens år, sa ordføreren som påpekte at Lions Club Gausdal, i tillegg til å være en solid økonomisk bidragsyter til lokale tiltak, er en helt uvurderlig samarbeidspartner og støttespiller for kommunen i det sosiale, forebyggende og helsefremmende arbeidet.

Prisen består av 10.000 kroner og et trykk av Einar Sigstad. Det er formannskapet i Gausdal som avgjør hvem som får ildsjelprisen, etter innstilling fra en jury og etter at bygdefolket har kommet med sine forslag.

- Medlemmene i Lions gjør en betydelig innsats for lokalsamfunnet, men at de sjelden skryter av seg selv. Dette er en dugnadsgjeng som stiller opp på alt de blir bedt om, og Gausdal kommune mener innsatsen hvert enkelt medlem fortjener både ros og anerkjennelse, sa ordføreren.